444 6 379
Kişisel Verilerin Korunması

İletişim Formu Dolduran Kişiler Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma ve Bilgilendirilmesi

 1. Bu internet sitesine giren kişiler (https://www.finansevim.com.tr/aydinlatma-metni ) bağlantısında yer alan aydınlatma metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bilgilendirilmişleridir. Bununla birlikte işbu formu doldurmak ve onay vermek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda bilgilendirilmiş oldukları, üç sayfa 11 maddeden oluşan bu formu okuyup, anlayarak kabul etmiş oldukları sayılır.
 2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterinekişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
  1. Ad
  1. Soyad
  1. İl, ilçe
  1. Cep Telefonu Numarası
  1. e-posta adresi
 4. Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesiziyaretçi bilgileriniz; google analytics, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir.
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
  1. Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak,
  1. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,
  1. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi
  1. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  1. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
  1. İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Şirket Politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir.
 • Kişisel verilerinizin aktarılması: Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
  • Şirket Yönetim ve İcra Kurulu
  • Şirket İlgili Birimleri
  • Kolluk kuvvetleri
  • Mahkemeler
  • Savcılıklar
  • Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar
 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Bilgi Güvenliği Politikamız ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızda belirtildiği üzere Şirket kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
 • Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz;
 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,
 1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Şirket ve iş ortakları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
 2. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü:

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak[aa1]  yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Unvan: FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis no: 03881071440200001

E-posta adresi: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Fiziki Posta adresi: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad No:8 Ataşehir/İstanbul

Veri Sorumlusu: FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 • Finansevim'den kimler
  faydalanabilir?
 • Finansevim farkları
  nelerdir?
 • Neler satın
  alabilirim?
 • Nasıl ev sahibi
  olabilirim?
 • Peşinatım yok,
  faydalanabilir miyim?
 • İstediğim evi
  alabilir miyim?

Ev ve Otomobil Sahibi olmak İsteyen Her T.C Vatandaşı Finansevim’in sunduğu yöntemlerden tamamen faizsiz şekilde yararlanabilir. Kişi gelir durumuna göre İstediği kampanyadan yararlanabilir.

Finansevim diğer yöntemlerden farklı olarak fon sistemini tamamen faizsiz yapı üzerine kurmuştur.

Finansevim katılımcılarının belirlediği gayrimenkul ve otomobil bedeli üzerinden hiçbir şekilde Fon Katılım bedeli dışında ödeme talep etmez. Aylık taksitlerine kira yardımı adı altında fazladan hiçbir maliyet eklemez ve bunu katılım sözleşmelerinde açık olarak belirtir.

Finansevim’de ev alma sıranız geldiğinde hak kazandığınız tarihi dışında ekstra bekletilme yaşamazsınız, teslim tarihiniz neyse o ay İşlemleriniz tamamlanır.

Finansevim’de sizlere uygulanan yöntemde taksitler tamamen faizsiz olduğundan borcunuz vadenizden çok daha erken tarihlerde biter.

Finansevim ile tamamen faizsiz şekilde ev, araba ve arsa sahibi olabilirsiniz.

Finansevim Sizlere ev almanız için tamamen faizsiz ve vade farksız 3 ayrı model sunar; Çekiliş Fonu, Vade Ortası Fonu, Relax Ödeme Fonu

Finansevim fonlarında peşinat zorunluluğu yoktur. Peşinatı olmayan müşterilerede kendi imkanlarına göre kampanyalar mevcuttur. Fakat peşinat vermek, sistem yapısı gereğince vade ve diğer teslim seçenekleri açısından daha avantajlıdır.

Evet , Türkiyenin istediğiniz yerinden evinizi Finansevim yöntemleri ile alabilirsiniz. Teslimat tarihiniz geldiğinde, evinize yapılacak ekspertiz sonrası eğer Fon katılımcılarını ve sizleri riske atacak bir engel yoksa tapunuzu alabilirsiniz.

Detaylı Bilgi için
Sizi Hemen Arayalım
BİZ SİZİ ARAYALIM