Faizsiz konuta sermaye şartını şirketler olumlu karşıladı

Faizsiz konuta sermaye şartını şirketler olumlu karşıladı

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre bu şirketlere 100 milyon TL'lik sermaye şartı öngörülüyor.

Faizsiz konut ve otomobil edindirme şirketlerine yönelik yasal düzenleme çalışmaları sektörde olumlu karşılandı.

Şirketler bu adımlarla sektörün yasal çerçeve içine gireceğini ve sektöre yeterli sermayesi olmadan giren şirketlerin yaratacağı mağduriyetlerin sınırlandırılacağını belirtti.

"Gelecekteki mağduriyetlerin önüne geçilecek"
Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo da yapılan düzenlemeyle gelecekteki tüketici mağduriyetlerinin önüne geçileceğine dikkat çekti.

Yapılan düzenlemeyi desteklediklerini belirten Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, “Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra daha sağlam adımlarla geleceğe bakabileceğiz. Yasa çalışmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz” dedi.

Kolo, "Sektörün kurumsal firması olarak atılan adımları desteklediklerini söyledi. Yasa teklifine göre şirketlere yönelik 100 milyon TL’lik sermaye şartı getirileceğini ifade eden Serdar Kolo, “Sektörümüze vatandaşın ilgisi büyük. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı hızla artıyor. Biz ve bizim gibi kurumsal firmalar vatandaşın zarar görmesinden endişe ediyor ve ‘bizi denetleyin’ diyorduk. Uzun süredir beklediğimiz adım atıldı. Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra geleceğe daha sağlam adımlar atacağız” dedi.

Faizsiz konuta yeni kurallar
Düzenlemeyle sektöre şu yeni kurallar getirilmiş olacak:

Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haciz edilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek
Tasarruf finansman şirketlerinin ise asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek
Söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.
Gerekli izinleri almadan tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.
Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen şirketler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Zimmetine para geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile ceza verilebilecek.
Tüketiciden tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında alınan organizasyon ücreti dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.